Czym są inwestycje i jaki jest ich podział?

szkic

W ekonomii inwestycją oznacza się taki sposób korzystania ze zgromadzonego kapitału, którego celem jest pomnożenie kwoty kapitałowej dostępnej na początku. Oznacza to, że inwestycje długoterminowe nie przynoszą natychmiastowych korzyści, ale pozwalają na zwiększenie kapitału w przyszłości.

Inwestycje

Przyszłe przychody mogą mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Jest to raczej makroekonomiczna definicja inwestycji. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa są to bardziej rozległe środki jednorazowe lub krótkoterminowe lub nakłady pieniężne (nakłady inwestycyjne), które mają zostać zamienione na przyszłe przychody lub wpływy gotówkowe w dłuższym okresie, zwykle ponad jeden rok.

Inwestycje mają zatem na celu odłożenie bieżących zasobów, aby przynajmniej nie straciły swojej wartości lub, w najlepszym razie, zwiększyły ich wartość po upływie określonego czasu. Celem jest zgromadzenie odpowiednich środków na dowolny cel, którego nie można osiągnąć w obecnym stanie, przy obecnym wzroście kapitałowym i budżecie, jakim się dysponuje. (https://comparic.pl/kurs-euro-notowania-online-comparic/)

Rodzaje inwestycji

Podwójne znaczenie w ekonomii wykazują różnego typu inwestycje. Poziom inwestycji ma istotny wpływ na popyt i zatrudnienie. Inwestowanie prowadzi do akumulacji kapitału. Działa na zasadzie skumulowanej siły. Dla przykładu – jeśli zbudujemy więcej fabryk, będziemy w stanie produkować więcej towarów w przyszłości, co sprawia, że wydane na rozbudowę pieniądze się nam zwrócą.

kasa

Typowe inwestycje zwykle opierają się o kilka segmentów aktywności. Są to z pewnością akcje, które mogą uchodzić za najczęstszą formę inwestowania. Dalej wyróżnia się fundusze inwestycyjne, obligacje, papiery wartościowe, nieruchomości czy nawet obrazy i inne dzieła sztuki. Ważną cechą każdej inwestycji jest – oprócz oczekiwanej stopy zysku – również poziom ryzyka, czyli strata, jaką można ponieść w wyniku inwestowania.

W ten sposób inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe są często uważane za mniej ryzykowne niż w papiery wartościowe. Oprócz nieruchomości i dzieł sztuki należą do nich także: złoto inwestycyjne, srebro inwestycyjne, diamenty inwestycyjne czy nawet kryptowaluty.

A jak to jest z psychologią i inwestowaniem?

Wielu inwestorów daje się porwać nadmiernemu optymizmowi, nadmiernej pewności siebie lub niechęci do niepewności przy inwestowaniu. To sprawia, że wewnętrzny cenzor, powstrzymujący nas przed popełnianiem głupot, podejmowaniem złych decyzji itd. staje się ślepy. Ten temat jest przedmiotem tak zwanej psychologii inwestowania i dał początek powstaniu tzw. behawiorystki finansowej.

Inwestowanie to nie tylko obracanie pieniędzmi, choć w tym ekonomicznym znaczeniu właśnie do tego się sprowadza. Istotną rolę odgrywa tu psychologia oraz wiedza, którą trzeba się wykazać, by widzieć, gdzie można, a gdzie się nie powinno wkładać własnych oszczędności. https://comparic.pl/